Čeština
Search
K

Tiráž

DINA.international je společný projekt odborných organizací a podporovatelů v oblasti mezinárodní práce s mládeží.
Redakce: Katja Jäger a Jan-Philipp Wagner (Betterplace Lab GmbH) Angelika Wall, Jannik Knaack, Benjamin Vergien a Benjamin Holm (Stiftung DRJA)
Grafika/design: Björn Schmitz
Fotky: Fotky: Maik Lüdemann / Nashorn Filmhaus KG
Vydavatel: STIFTUNG DRJA, MITTELWEG 117b, 20149 HAMBURG / [email protected] (za partnery zajišťující platformu)
Finanční podpora: Podporu poskytlo Spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež
Partneři zajišťující platformu: ConAct – Koordinační centrum izraelsko-německých výměn mládeže (Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch) IJAB – Mezinárodní služba pro mládež Spolkové republiky Německo (Fachstelle für Internationale Jugendarbeit) Německo-francouzská agentura pro mládež (Deutsch-Französisches Jugendwerk) Německo-polská agentura pro mládež (Deutsch-Polnisches Jugendwerk) Nadace pro německo-ruskou výměnu mládeže (Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch gGmbH) Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
Vydání: verze 1.0 20. 3. 2021
Na tento manuál se vztahuje licence CC BY-NC-SA 4.0
.