Čeština
Search
K

Události

Programem, který se v konferenční místnosti koná, jsou události. Ty mohou probíhat v různých místnostech, ale mohou se konat i souběžně v jedné a té samé místnosti. Například v místnosti typu kavárna může být umístěno vícero virtuálních kavárenských stolků a v jedné seminární místnosti se mohou konat dva workshopy zároveň. Vše je kvalitně virtuálně odhlučneno, takže se vzájemně rušit nebudete, slibujeme
😉
.
Události jsou obvykle spojeny s funkcí videa. Nelze je však vytvořit v úplně všech typech místností (typem místnosti je totiž i seznam účastníků a tzv. výsledková místnost, ve kterých se v podstatě nic neděje). V místnosti typu lobby události vytvářet můžete, ty ale slouží jen k vyplnění prostoru a nemají funkci videa (lze je tedy využít například pro účely pauzy v průběhu konference).

Přidávání nových událostí

Než vytvoříte událost, musíte mít založenou místnost.
Novou událost lze založit dvěma způsoby. Pokud právě zakládáte konferenci, nacházíte se pravděpodobně na správcovské stránce. Odtud přejděte na záložku Správa místností.
Tam na pravé straně uvidíte již vytvořené místnosti v pořadí podle jejich číslování. U každé položky můžete kliknutím na šipku vpravo otevřít rozbalovací menu, ve kterém máte možnost upravit či smazat stávající událost nebo vytvořit novou.
Druhá možnost je k dispozici přímo v náhledu konference. Jako správci se vám v místnosti pod popisem místnosti zobrazuje tlačítko pro přidání nové akce. Kromě toho zde můžete upravovat a mazat již vytvořené události. Níže naleznete krátký popis toho, co můžete při zakládání nových událostí nastavit. Stejně jako u místností lze všechna nastavení upravovat i dodatečně.

Nastavení události

Název

Název by měl co nevýstižněji odrážet obsah události – alespoň pokud se jedná o událost v seminární místnosti. V kavárně můžete „stolky“ samozřejmě pojmenovat libovolně. Událost se tak může jmenovat například Přednáška paní Novákové o česko-německých vztazích nebo Skupinová diskuze o demokracii v online prostředí apod. Volba je pouze na vás.

Přestávka jako událost (volitelné)

Jako událost můžete zadat i přestávku. V takovém případě je událost bez videofunkce a slouží pouze jako „vycpávka“. Nazvat ji tedy můžete například jako „polední přestávku“.

Datum a čas

Zde události přiřazujete konkrétní dobu. Podle data a času konání se události v rámci konference třídí a seskupují do záložek podle jednotlivých dnů. Aktuálně probíhající události jsou pro účastníky vždy zvýrazněné.

Popis (volitelné)

V popisu události můžete stručně shrnout její obsah. Popis se pak zobrazí v programu a také u názvu události v dané místnosti. Pro tyto účely je však vhodnější využít popis místnosti, protože v přehledu událostí je málo prostoru pro delší texty.

Přednášející / referent / moderátor (volitelné)

Událostí se často účastní jeden nebo více přednášejících a/nebo moderátorů. Ti v rámci videokonference někdy potřebují rozšířená práva – např. pro sdílení obrazovky, správu účastníků, vytváření skupinových místností („breakout rooms“) nebo spouštění anket. V nastavení události jim můžete rozšířená práva pro účely dané události udělit tak, že zadáte jejich jména do určeného pole a následně je vyberte z nabízeného menu.
Rozšířená práva vybraných osob budou platit pouze pro konkrétní videokonferenci zvolené události. Pokud chcete určit více správců v rámci celé konference, můžete tak učinit ve správě účastníků. Správci konference získávají rozšířená práva automaticky pro všechny videokonference.

Nahrání prezentace (volitelné)

DINA nabízí praktickou možnost nahrát do události již před jejím začátkem prezentaci, která se při videokonferenci zobrazí účastníkům a kterou si případně mohou i stáhnout. Podporovány jsou PDF, obrázky a formáty běžných kancelářských souborů. Přednášející a správci mohou prezentace nahrávat i v průběhu videokonference.
BigBlueButton nahrané soubory pro účely zobrazení zkonvertuje do formátu PDF, takže se v powerpointových prezentacích ztratí animace a přechody. Ale žádný strach, prezentaci s animacemi můžete promítnout pomocí funkce sdílení obrazovky
😊
.
Jakmile vyplníte všechna povinná pole, můžete událost uložit. Tím se okamžitě zobrazí v náhledu konference v příslušné místnosti.

Úprava události

Dodatečně změnit nastavení události (např. název, čas nebo osobu přednášejícího) není vůbec žádný problém. Máte opět dvě možnosti:
Z náhledu konference vstupte do místnosti, ve které se událost koná (či konala, nebo teprve konat bude). Vpravo uvidíte malý symbol tužky, přes který se dostanete na stránku s nastaveními.
Pokud jste na správcovské stránce, klikněte na záložku „Správa událostí konference“. Stačí vybrat příslušnou událost a dostanete se na stránku s jejími nastaveními.

Smazání události

Událost můžete smazat podobným způsobem jako ji upravit. Z náhledu konference vstupte do místnosti, ve které se událost koná (či konala, nebo teprve konat bude). Vpravo uvidíte malý symbol popelnice, jehož pomocí můžete událost smazat.
Pokud jste na správcovské stránce, klikněte na záložku „Správa událostí konference“. Tady jen rozklikněte rozbalovací menu u události, kterou chcete smazat, a zobrazí se vám tlačítko pro její smazání.
Odstranění události je nevratné, proto si dobře rozmyslete, zda ji nechcete pouze upravit.