Čeština
Search
K

Komunikace a utváření vztahů

Seznamování a neformální diskuze
Setkání jsou přínosná teprve tehdy, pokud se při nich lidé opravdu propojí. Důvěra ve vzájemném kontaktu je základem pro dobrou spolupráci. Pokud se v rámci skupiny podaří vytvořit pocit sounáležitosti, tak to může hodně pomoci i mimo rámec dané akce. Proto je dobré si před začátkem vlastního programu konference vyhradit trochu času na neformální, ale strukturované seznámení účastníků. V průběhu akce je pak dobré zapojit i uvolněnější formáty, které využívají energii lidské interakce a připomínají, že při setkání jde také o zábavu.