Čeština
Search
K

Vypracovávání výsledků

Konference umožňují zabývat se tématy z různých perspektiv a dobrat se konkrétních výsledků. Zejména pokud mají být tyto výsledky následně dále zpracovávány, je důležité zajistit jejich dokumentaci (např. prostřednictvím propojeného projektu DINA ve výsledkové místnosti). Pokud si má skupina průběžně dělat poznámky o postupu práce nebo pokud chcete takovouto dokumentaci využít k vizualizaci celého procesu, můžete pracovat například s virtuální nástěnkou (takzvaným „padem“), ke které mají přístup všichni účastníci současně. Nejlepší je před začátkem práce určit konkrétní osobu, která bude výsledky zapisovat. Zbytek skupiny se pak může soustředit pouze na práci. Moderátor se stará o místnost a zajišťuje, aby se všichni dostali ke slovu. Podle situace může méně průbojné účastníky, kteří nechtějí mluvit před velkou skupinou lidí, vyzvat, aby se zapojili prostřednictvím chatu. Neustále dávejte najevo, že každý názor je cenný a je potřeba si jej vyslechnout!