Čeština
Search
K

Kontrolní seznam pro tlumočníky

Při mezinárodních setkáních nezáleží jen na dobrých moderátorech, ale také na tom, aby jim bylo ve všech jazycích konference dobře rozumět. Proto DINA nabízí funkci pro tlumočení (které ale samozřejmě musí zajistit živí tlumočníci). Zde uvádíme pár užitečných tipů pro přípravu tlumočníků:
  • Připojte se na výkonném počítači nebo notebooku (doporučuje se RAM minimálně 4 GB, ideálně však 8 GB).
  • Zajistěte si stabilní internetové připojení s přenosovou rychlostí minimálně 20 Mbit/s (pokud možno kabelové připojení namísto wifi).
  • Používejte ideálně prohlížeč Firefox nebo Chrome s poslední dostupnou aktualizací. Prohlížeč Safari bohužel v současné době využívání naší virtuální tlumočnické kabiny nepodporuje.
  • Používejte kvalitní sluchátka s mikrofonem.
  • Před konferencí absolvujte společně se všemi tlumočníky technickou zkoušku, abyste se s platformou seznámili a tlumočení naostro vyzkoušeli.
  • Vedle hlavní místnosti, ve které tlumočíte, si vytvořte další místnost, ve které budete mít zapnuté kamery, ale vypnuté mikrofony. Díky tomu se vzájemně uvidíte a můžete si dávat znamení.
  • Během celé konference dbejte na to, abyste měli mikrofon zapnutý pouze tehdy, když tlumočíte. Po zbytek doby jej mějte vypnutý, abyste se vyhnuli zbytečným rušivým zvukům.