Čeština
Search
K

O platformě DINA

DINA.international – nová platforma pro dialog a setkávání v oblasti mezinárodní práce s mládeží
Partneři zajišťující platformu DINA
Nová internetová platforma DINA.international vznikla na základě společné iniciativy odborných organizací a finančních podporovatelů v oblasti evropské a mezinárodní práce s mládeží. Její myšlenku lze vysvětlit velice snadno. Dvě agentury mládeže, tři bilaterální koordinační centra a Mezinárodní služba pro mládež Spolkové republiky Německo (IJAB) v květnu 2020 založily pracovní skupinu, která měla lépe koordinovat jejich činnost v oblasti digitalizace a rozvíjet společné aktivity. Prvním společným projektem je platforma pro videokonference a projektové plánování, která vychází ze zkušeností s platformami Projektwelt (Nadace pro německo-ruskou výměnu mládeže – Stiftung DRJA), TRIYOU (Německo-polská agentura pro mládež – DPJW) a Tele-Tandem (Německo-francouzská agentura pro mládež – DFJW) a která tyto poznatky rozšířila o zkušenosti získané v průběhu pandemie koronaviru. DINA.international nabízí své virtuální prostory zdarma, bez reklam a v souladu s pravidly ochrany osobních údajů. Tím chce přispět k podpoře digitálních aktivit jak ze strany odborných organizací a finančních podporovatelů působících v oblasti práce s mládeží, tak ze strany zřizovatelů a škol. Pro tyto účely nabízí širokou paletu nástrojů, které vytváří technické předpoklady pro to, aby se jednotliví aktéři mohli snadněji propojovat a aby se zlepšily možnosti vzájemné spolupráce, a to i na mezinárodní úrovni – ať už jde o sdílení pracovních metod a zkušeností, spolupráci na různých tématech, hledání účastníků a referentů pro různé akce či cokoliv dalšího. Na platformu DINA.international odkazují stránky různých odborných organizací a finančních podporovatelů a je postupně zpřístupňována všem aktérům v oblasti výměn mládeže.
Jak DINA.international funguje? Jaké technologie využívá? DINA.international je založená na sadě webových nástrojů vytvořených berlínským družstvem Wechange a na open-source softwaru BigBlueButton. Využívá také chatovací platformu ROCKET.CHAT. Wechange – a tím pádem i DINA.international – poskytují prostor pro online spolupráci v reálném čase. Wechange je součástí hnutí za ekologické a sociální změny a svůj software provozuje na „zelených serverech“, ověřených z pohledu ochrany osobních údajů a transparentně financovaných (neprobíhá na nich tedy vyhodnocování dat). Ke spolupráci a sdílení poznatků využívají technologii Wechange mimo jiné hnutí Fridays for Future nebo různé platformy působící v oblasti občanské participace.
Rádi bychom na tomto místě poděkovali organizaci betterplace lab za vytvoření první verze tohoto manuálu!
Přejeme vám všem při používání platformy DINA.international hodně zábavy! Váš tým DINA